Celnice v ČR - kdy se platí clo?Tady zveřejňujeme přímou odpověď celní správy v Praze (p. H. Jursíková) na otázku:
Od jaké částky jsou osvobozeny zásilky přicházející z mimo EU od dovozných poplatků?
kopie z emailu z dne 22.7.2009

K Vaší žádosti o informaci týkající se osvobození od dovozních poplatků Vám sdělujeme:
Clo je příjmem rozpočtu EU a osvobození od dovozního cla je upraveno jednotným předpisem EU. Osvobození od DPH při dovozu zboží je však upraveno legislativou jednotlivých členských států Společenství, která akceptuje základní pravidla příslušných směrnic EU. Přitom může být příslušná směrnice uplatňována podle potřeb daného státu. DPH je příjmem státního rozpočtu každého státu.
Při dovozu zásilky do České republiky platí následující ustanovení:

Od dovozního cla i daně je osvobozena zásilka zboží nepatrné hodnoty, kde souhrnná hodnota zboží v zásilce nepřekročí částku 150 EUR. Limit se určuje přepočtem koruny k EUR v poměru 24,513 : 1.

Pokud obsah zásilky překročí uvedený limit, nejedná se o zásilku nepatrné hodnoty a veškeré zboží v zásilce podléhá vyměření celního dluhu, tedy cla a daně.
Podle ustanovení českého zákona o DPH se od daně osvobodí zboží, které je podle předpisu EU osvobozeno od cla. Limit 22 EUR při vyměřování cla u zásilek zboží nepatrné hodnoty, který byl uplatňován do 31.3.2009, byl navýšen na částku 150 EUR, pro vyměřování DPH však některé státy limit nezvýšily.
Takže na rozdíl od Slovenské republiky se pro Českou republiku nemění nic a zásilky do 150 EURO /+- 180 USD by měli přecházet celnicí bez hrazení cla a DPH.

Cz-Ebay.cz