Řešení reklamací


Mimo často opakujících se otázek na nás Vás stále více zajímá, jak se rěší reklamace. Zde jsme Vám shrnuli pár skutečností. Rozlišujeme dva druhy reklamací a to:

1 - Zásilku zaslal prodejce přímo k Vám
2 - Zásilku jsme odeslali my z naší pobočky k Vám

U reklamací je jedno, jestli se jedná o ztrátu, poškození, špatné doručení, nekompletní zásilku, nebo jiné dodané zboží, vždy je to jedna stejná reklamace.

V prvním případě (zásilku zaslal prodejce přímo k Vám) je to jednoduché, protože když nám napíšete do 30 dnů od ukončení objednávky, my otevřeme na PAYPAL stížnost (DISPUTE), PAYPAL / EBAY upozorní prodejce, že je něco špatně s odeslanou zásilkou a čeká na jeho vyjádření. Komunikuje s námi i s prodejcem a podle doložených dokladů  určí další průběh řešení stížnosti.
Pokud se po dobu dispute situace nezměnila a zásilka Vám mezitím nepřišla, otevíráme po 10-14 dnech další stupeň stížnosti (CLAIM), kde už má vše v rukou PAYPAL. Kontroluje odeslání naší platby a prodejcův doklad o zaslání zásilky na vaši adresu. V 99% nám zatím PAYPAL vždy vyhověl a peníze od prodejce nám vrátil (a my Vám na Váš účet u nás). Celá reklamace trvá většinou 1-4 týdny, to podle složitosti dokazování dokladu o zaslání a pod.


Ve druhém případě (zásilku jsme odeslali my z naší pobočky k Vám), kdy jsme zásilku zaslali USPS americkou poštou, je proces složitější. Podání stížnosti otviráme telefonicky (investigation - vyšetřování) a USPS se snaží zjistit, kde zásilka může být. Kontaktují Českou poštu / Slovenskou poštu a hledají zásilku na trase od odesílatele k příjemci. Pokud není zásilka do 30 dnů nalezena, je nám zaslán poštou formulář (CLAIM) k vyplnění. K formuláři se přikládají doklady o zaslání (RECEIPT), přesný obsah zásilky, doklad o zaplacení zboží, čestné prohlášení, vyjádření pobočky USPS, která zásilku přijala, vyjádření České pošty / Slovenské pošty a celnice v ČR / SR. Po odeslání formuláře už jen čekáme na vyřízení reklamace. Celý proces může trvat až 6 měsíců.

Je to dlouhá doba, ale s tím se opravdu nedá nic dělat, vše je v rukou inspekce USPS. Do dnešního dne jsme tyto reklamace řešili 3x, např. jedna stížnost byla ukončena po 4 měsících a zákazníkovi byla vrácena částka, na kterou si zásilku připojistil. Další dvě jsou stále v řešení a i touto cestou chceme poděkovat zákazníkům za jejich trpělivost. Musíme Vás upozornit, že tyto případy jsou sice velmi mimořádně, ale i přes to doporučujeme zásilky připojistit, tak jak je uvedeno níže.

Info:
Pokud chcete do celní průvodky napsat hodnotu zboží 1000 USD a pravá hodnota tohoto zboží je jen 300 USD, tak je to úplně zbytečné, protože podle této částky celní úřad v ČR / SR stejně zásilku neproclívá (proclívá ji z faktury o koupi zboží ) a v případě ztráty zásilky se musí doložit doklad o zaplacení zboží, kde je uvedena přesná cena a jedině tu USPS bere. Pokud je zásilka pojištěna, musí být hodnota zboží a pojištění stejná.

Důležité:
Pokud si zásilku nepojistíte, v případe ztráty nebo odcizení, přepravní společnost Vám nic nevrátí a také se zásilka již nedá reklamovat !!!  Myslete na to, cena za pojištění zásilky je zanedbatelná !!!!!

Věříme, že nebudete muset použít v praxi tento nepříjemný postup a zásilka Vám bude vždy doručena v pořádku.

kolektiv CZ-EBAY.cz