Celní řízení v ČR a SR

aktualizace k 1.10.2021

Rádi bychom Vás nyní informovali, že nová novela zákona o DPH je již schválena a vstupuje v platnost s účinností od 1. 10. 2021. U všech zásilek do 150 EUR bude potřeba podat elektronicky celní prohlášení, pokud již nebylo podáno v jiném státě EU (neplatí žádný limit pro osvobození od DPH).

Zboží s místem plnění v České republice, jehož vlastní hodnota nepřevyšuje 22 EUR, tedy již nebude osvobozeno od DPH a celní oddělení Vás může kontaktovat pro upřesnění informací potřebných k proclení Vaší importní zásilky nebo k upřesnění obsahu či hodnoty přepravovaného zboží.

Situace z hlediska vybírání DPH u zásilek, jejichž vlastní hodnota převyšuje 22 EUR, zůstává nezměněna, povinnost uhradit DPH platí již nyní. Clo se platí u zásilek, které přesahují 150 EUR. Pro zásilky do 150 EUR je zachováno osvobození od cla.


Z krajín EÚ clo ani DPH neplatíte. Pro zásilky z mimo EÚ může celní úřad vybírat celní dluh (clo a DPH) a to:

 • Zboží od 1 EURO do 150 EURO - platíte 21% DPH, žádné clo

 • Zboží nad 150 EURO - platíte 21% DPH a k tomu 2 - 10% clo dle celního sazebníku


clo a DPH

Jaký je celní postup po odeslání balíků z USA skladu?

 • Celní řízení si vyřizuje příjemce samostatně.

 • Zásilky po odeslání z našeho skladu procházejí skenováním v skladu DHL /FEDEX před nakládkou do letadla. V některých případech jsou podrobeny fyzickému otevření zásilky pro zjištění obsahu a kontrole správnosti údajů, uváděných na celní průvodce (invoice)

 • V každém námi odeslaném balíku musí být přiložen tento doklad prokazující zaplacenou částku (PAYPAL, nebo výpis z účtu), počet kusů v zásilce a specifikace dováženého zboží. Podle těchto údajů pak celníci kontrolují to, co vidí na skenu

 • Jestli si zboží hradí sám kupující a zprostředkovatel USA-balik zásilku pouze přeposílá, tak k odeslání balíků z USA budeme potřebovat doklad o zakoupení zboží, případně informace o celkové ceně a druhu zboží. V případě, že jsme zboží hradili za vás my, doklad o zaplacení přikládáme k balíku automaticky. Pokud by v zásilce nebyl doklad žádný, může být příjemce kontaktován celní správou se žádostí o doložení této faktury a zásilka pozastavena z přepravy

 • Samotné celní řízení za příjemce vyřizuje přepravce DHL /FEEX a případné clo a DPH hradíte přímo řidiči při přebírání balíku. V některých případech můžete platit taky poplatek přepravci DHL / FEDEX za vyřízení celního řízení dle jejich sazebníku. Zásilku si můžete proclít i samostatně bez dalších poplatků přepravci, je nutné ho ale kontaktovat předem

 • V případě, že dostanete z DHL /FEDEX SMS-ku, nebo e-mail o nutnosti vyplnit informace o zásilce, nezoufejte. Pouze si proclívajíci celník vybral Vaší zásilku ke kontrole a chce vidět konkréní doklad o platbě a druh přepravovaného zboží. Je to zdržení na 10 min a dá se vše vyřídit on-line přes internet kliknutím na link v zaslaném emailu od přepravce


Kontakt na celní oddělení přepravce DHL pro importní zásilky

Volejte, když si nevíte rady s probíhajícím celním řízením

 • telefon : 220 300 399 (nebo 398)

 • adresa:  D Express (Czech Republic) s.r.o.
               Celní oddělení
               ul. Langerové 1075/4
               161 00 Praha 6 - Ruzyně

Kontakt na DHL pro reklamace ztráty, nedodání, poškození zásilky

Reklamaci může podat příjemce, nebo odesílatel zásilky

 • v ČR volejte 840 103 000, nebo pište na reklamace@dhl.com

 • v SR volejte na 02 48 229 229, nebo pište na DHLSK@dhl.com


Kontakt na vyclívací poštu Praha v ČR

Zásilky odeslané prodejcem přímo na Vaši adresu, ne z našeho skladu v USA a ne přes DHL jsou přepravovány přepravcem v té které krajině a pak na území ČR je přebírá Česká pošta 

Hodiny pro veřejnost:  Pondělí a středa  8-17 hod, Úterý, čtvrtek, pátek  8-15.30 hod

 • email provoz.ozmp@cpost.cz
  pro odeslání dokladů o získání zboží

 • email sklad.praha120@cpost.cz
  pro informace o zásilkách na vyclívací poště v ČR, nebo celnici

 • telefon +420 257 019 301, Po - Pá 8-15 hod
  pro zjištění, zda jsou vaše zásilky na poště v ČR, nebo celnici

 • telefonní ústředna České pošty +420 257 019 111  


Kontakt na přepravce FEDEX

Web přepravce / kontakty

Zákaznický servis: 800 133 339

Mezinárodní telefonní číslo: +420 233 053 200

Provozní doba je k dispozici od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00.


Všeobecné informace o clu

Před tím, než začnete číst informace o placení cla /DPH, Vás chceme upozornit, že naše služby při přeposílání zásilek končí odesláním zkompletované zásilky z naší pobočky v USA na Vámi určenou adresu v ČR. Případné placení cla /DPH si vyřizuje již příjemce balíku a naše společnost nenese žádnou odpovědnost za případné vyměření cla a DPH

 • Clo se vyměřuje podle přiložené faktury o nákupu zboží. Pokud si nejste cenou jistí nebo pokud faktura chybí, je cena zásilky stanovena podle platného celního sazebníku

 • Je-li vaším primárním zájmem výpočetní technika, nemusíte tuto otázku vůbec řešit, na počítačovou techniku se totiž převážně vztahuje clo 0%, tj. nezaplatíte navíc ani korunu. U jiných položek tomu tak ale být nemusí a clo se pohybuje od 1%-10%. Informace najdete v rozsáhlém a poněkud nevzhledně vyhlížejícím nařízení 1549/2006 Komise Evropských společenství. Tento dokument obsahuje procentuální sazby všeho možného zboží, které můžete do EU dovézt

 • Clo pro automobil je 10%, motocykl, čtyřkolku, jiné vozidlo 6-8%.
  POZOR! Od 1.7.2018 je clo na motocykl vyráběný v USA (např. Harley Davidson) clo až 25% - 31% díky novému americkému prezidentovi. Pro všechny ostatní motocykly (Honda, Suzuky a pod ..) a zatím i pro všechny auta zůstavá clo 6-8% dle kubatury.

 • Rovněž je podstatné, zda je zboží určeno pro komerční prodej, pro osobní účel, nebo zda jde o dárek. Zkušenosti opět praví, že na Západě vám zboží nikdo jako "dárek" nepošle, zatímco třeba v Číně je to běžná praxe

Informace o DPH

 • Dovážené zboží může podléhat kromě cla také DPH a spotřební dani. Proto zde uvedeme další pojem, a tím je celní dluh. Celní dluh znamená povinnost zaplatit clo při dovozu zboží, přičemž jeho součástí jsou kromě samotného cla i další daně (DPH, případně spotřební daň) a poplatky vznikající během celního řízení.

 • Celní dluh je tak zastřešujícím pojmem, který ve svém souhrnu pro dané zboží vyměří a vymáhá celní orgán v rámci celního řízení. Zopakujme, že pokud je zboží osvobozeno od cla, je osvobozeno také od všech dalších daní a poplatků. Pokud však osvobozeno není, může se ho týkat následující text. (Jedná se o případy osvobození od placení celního dluhu celní správou. Pak se toto osvobození vztahuje i na DPH, kterou rovněž neplatíte.

 • V případě, že je převáženo zboží, které spadá do tzv. vybraných výrobků (uhlovodíková paliva a maziva, pivo, víno, líh, cigarety a tabákové výrobky), je toto zboží předmětem spotřební daně. Ta se spolu s vyměřeným clem a samotnou celní hodnotou zboží započítává do základu DPH, kde se použije základní sazba 22 %.

 • Dlužné clo, spotřební daň a DPH jsou potom ve svém souhrnu celním dluhem, který musí dovážející zaplatit. Pokud Vaše zboží mezi vybrané výrobky nespadá, ale není osvobozeno od cla, stává se pouze předmětem daně z přidané hodnoty. Do jejího základu se pak započítává celní hodnota zboží a clo.

 • Pokud budeme mít k dispozici doklad prokazující výši zaplacené částky a DPH v zahraničí, za celní hodnotu zboží se bude počítat pouze cena bez DPH (v opačném případě se za celní hodnotu zboží bude považovat celá cena včetně zahraniční DPH, čímž vzroste základ pro výpočet DPH v ČR).

 • Je nutné si uvědomit, že pokud například koupíme v zahraničí 3 litry kvalitní whisky v hodnotě 10 000 Kč, zaplatíme tamnímu obchodníkovi v ceně i spotřební daň a DPH, které jsou platné pro zemi nákupu. To by znamenalo, že naše whisky bude zdaněna dvakrát (jednou v zahraničí, podruhé u nás na hranicích) a nám se nákup poněkud prodraží.

 • V případě, že bychom se celnímu dluhu vyhnuli (ať už záměrně nebo nedbalostí), má celní orgán k dispozici určité možnosti, které mu dává celní zákon (hlava 14, týkající se celních přestupků a deliktů). Podle závažnosti přestupku může celní orgán uložit pokutu až 50 000 Kč, v blokovém řízení do 5 000 Kč. Další možností je zabavení zboží. Poznamenejme, že celní zákon též obsahuje možnost pouhé domluvy, záleží tedy na benevolenci celníka, jak daný případ posoudí.

 • Dále jsou v celním zákoně poměrně podrobně definovány povinnosti a oprávnění celníka. Při pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu a zjišťování osoby, která zboží celnímu dohledu odňala, je například celník oprávněn zastavovat osoby a dopravní prostředky, provádět celní kontrolu zavazadel, dopravních prostředků, jejich nákladů, přepravních a průvodních listin.
  V těchto případech postupuje obdobně jako příslušník Policie České republiky.

Jaké sazby se používají?

 • Sazby jednotlivých druhů zboží naleznete v celním sazebníku, který si můžete zakoupit v každém lepším knihkupectví nebo ho naleznete na internetových stránkách http://www.cs.mfcr.cz/. Ale pozor – může být složité nalézt druh dováženého zboží.

 • Například notebooky naleznete pod číslem 8471 celního sazebníku, kde jsou zařazeny jako zařízení pro automatizované zpracování dat. Digitální fotoaparáty pak naleznete pod číslem 852540 jako videokamery pro statické snímky.

 • Neznalý uživatel může být zmaten také jednotlivými typy sazeb. Kdy používat všeobecnou a kdy smluvní sazbu? Všeobecné sazby se používají velmi zřídka, například při dovozech ze států, které nejsou členy WTO (Světová obchodní organizace) nebo v případech, kdy není známa země vývozu. V praxi se používají sazby smluvní, které jsou mnohem nižší – například u notebooku je smluvní sazba nulová.

Užitečné odkazy