Co nelze přepravit?

Zakázané a omezené komodity /Zakázané zboží

Tento seznam zahrnuje předměty, které jsou zakázány přepravovat zákonem, nařízením nebo omezením ze strany federální, státní nebo místní vlády země, z které nebo přes kterou mohou být přepravovány (nemůžeme je teda  přepravovat).

 • Všechny produkty Samsung Galaxy Note7 a Samsung Note7
 • Kompletní střelné zbraně, střelivo, výbušniny a výbušná zařízení včetně inertních výbušnin a zkušebních kusů, vzduchové zbraně, starožitné zbraně, repliky a imitace zbraní, části zbraní a repliky munice (včetně střelných zbraní, spouštěcích mechanismů, šroubů atd., které jsou vyráběny pouze za účelem vytvoření funkční střelné zbraně
 • Lidské ostatky a popel v jakékoliv formě
 • Lovecké trofeje, části zvířat jako slonovina a žraločí ploutve, ostatky nebo popel zvířat, vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny ke konzumaci, jsou pro přepravu zakázány úmluvou CITES a místními zákony
 • Nelegální zboží jako padělky a drogy
 • Živá zvířata (včetně savců, plazů, ryb, bezobratlých, obojživelníků, ptáků, hmyzu, larev a kukel)
 • Potraviny podléhající zkáze (před odesláním se raději zeptejte emailem)
 • Alkohol, víno a výrobky z něj
 • Volně balené lithium metal baterie podle IATA PI968 section II
 • Volně ložené drahokamy a polodrahokamy (opracované nebo neopracované, leštěné nebo neleštěné)
 • Starožitnosti a umělecká díla, u kterých hodnota zásilky přesahuje 500,000 EUR
 • Kolky a daňové nálepky, u kterých hodnota zásilky přesahuje 500,000 EUR
 • Konopí pro medicínské účely v tabletách nebo v kapalné formě od důvěryhodných výrobců s příslušnými licencemi a tam, kde je legální, může být přepravováno, pokud je schválen obchodní záměr. Hodnota zásilky nesmí překročit 10,000 EUR
 • Cigarety, doutníky, tabákové výrobky a elektronické cigarety s vyšší hodnotou zásilky než 500,000 EUR
 • Přeprava pamětních mincí a medailí s individuální hodnotou nebo hodnotou zásilky vyšší než 2,000 EUR je omezena
 • Nebezpečné nebo rizikové zboží včetně parfémů, vody po holení, aerosolů, hořlavých látek, suchého ledu, biologických substancí, nebezpečného zboží podle klasifikace OSN a jakéhokoliv podobného zboží v předpisech Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), Dohodě o nebezpečných látkách přepravovaných po silnici (ADR) nebo v předpisech o mezinárodní námořní přepravě nebezpečných látek (IMDG). Vztahuje se na všechny zásilky přesahující hodnotu 500,000 EUR
 • Hotovost (zákonné platidlo – bankovky a mince). Finanční a peněžní komodity – zahrnují mimo jiné aktivované SIM karty pro mobilní telefony, bianco nebo aktivní kreditní nebo debetní karty, bianco šeky, vstupenky,losy, poštovní nebo peněžní poukázky, předplacené telefonní karty, cestovní šeky, vouchery, kupóny, nepoužité známky apod
 • Kožešiny, Šperky a hodinky s individuální hodnotou vyšší než 5,000 EUR. Hodnota celé zásilky nesmí překročit 100,000 EUR