Všeobecné obchodní podmínky USA-balik.cz a USA-balik.sk

25.05.2018
Doplněny Informace se zacházením s osobními údaji uživatelů (bod 17 na konci stránky)


13.11.2017 
Změna názvu z Cz-Ebay.cz a Sk-Ebay.sk na USA-Balik.cz a USA-Balik.sk

Dne 13.11.2017 jsme přejmenovali naše webové stránky z www.Cz-Ebay.cz a www.Sk-Ebay.sk na nové a to www.USA-balik.cz. a www.USA-balik.sk. Všechny dostupné služby, všeobecné podmínky, informace i pohledávky zůstavají platné v plném znění i pro nové weby. Provozovatel webových stránek STAJA s.r.o. se nemění.


Důležité:

 • Zboží zasílané prodejcem přímo na vaši adresu (Ebay aukce) by vám mělo být doručeno do max. 40 dnů od ukončení objednávky. Jestli ho nedostanete, hned nám dejte vědět a my otevřeme DISPUTE (stížnost) na Ebay, nebo PayPal pro nedoručení zboží, nebo můžeme kontaktovat prodejce a žádat sledovací číslo balíku.

 • Po 45 dnech není možné vymáhat vrácení platby a Vaši reklamaci nebude možné nijak řešit. Jsou to všeobecné podmínky nákupů přes Ebay při nákupech a všichni nakupující uhrazením platby za svoji OBJ souhlasí s těmito podmínkami případné reklamace.

 • Reklamaci nedodání zboží zasílané od prodejce otevíráme pouze u objednávek, které jsou nad částkou 25 USD


Pro nákupu vozidla v USA, dovozu vozidla z USA a zprostředkování nákupu vozidla z USA přes naše webové stránky www.usa-auto.cz a www.usa-balik.cz platí také všeobecné obchodní podmínky na na našem webu www.usa-auto.cz a to zde: www.usa-auto.cz/obchodni-podminky

1. Všeobecná ustanovení, kontaktní údaje a charakteristika služeb

1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují poskytnutí služby na adrese www.USA-balik.cz a www.USA-balik.sk. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služeb a zákazníka. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li zákazníkem spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., o ochraně spotřebitele. Je-li zákazníkem podnikatel a je současně zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se závazkový vztah s poskytovatelem týká jejich podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Sb., obchodní zákoník.

1.2 Poskytovatelem internetové služby je společnost STAJA s.r.o., IČO 2727 6571, DIČ CZ 2727 6571, Koberovy 128, Železný Brod, 468 22, Česká republika (dále jen „poskytovatel/zprostředkovatel“).

1.3 Poskytovatel poskytuje zákazníkům službu spočívající v zastoupení zákazníků při objednávání zboží a zaplacení jeho kupní ceny (dále jen „výrobky“), pocházejícího ze zahraničí (dále jen „služba“).

1.4 Poskytovatel uzavírá se zákazníkem smlouvu formou objednávky. Po uzavření smlouvy poskytovatel objednává zákazníkem vybrané zboží a hradí kupní cenu jménem zákazníka na účet prodávajícího a to prostřednictvím veřejné komunikační sítě (internet).

1.5 Služba je poskytována za odměnu.

1.6 Poskytovatel zboží neprodává, není ani jeho dovozcem a dodavatelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Sb., o ochraně spotřebitele. Poskytovatel pouze za odměnu jménem zákazníků a na jejich účet objednává zboží u prodávajícího a jménem zákazníků a na jejich účet hradí prodávajícímu kupní cenu.

2. Objednávka služby, zrušení objednávky a uzavření smlouvy

2.1. Objednání služby
Po kliknutí na ikonu ODESLAT OBJEDNAVKU zákazník uděluje poskytovateli plnou moc, aby jménem zákazníka a na jeho účet objednal u prodávajícího zboží a uhradil za toto zboží kupní cenu. Po přijetí objednávky zprostředkovatel vložené informace zkontroluje dle přiloženého přímého odkazu na zboží, přiložené přílohy s odkazy na zboží nebo čísla Ebay aukce. Elektronickou formou (e-mailem) potvrdí zájemci správnost údajů, zašle mu pokyny týkající se uhrazení této objednávky s číslem účtu zprostředkovatele, případně jinými údaji a dokumenty potřebnými pro zpracování této objednávky.

2.2. Zájemce je povinen po přijetí tohoto potvrzujícího e-mailu veškeré v něm uvedené údaje řádně zkontrolovat, informovat zprostředkovatele o případných požadovaných změnách a následně vyjádřit souhlas s uskutečněním objednávky odesláním celkové částky této objednávky na účet zprostředkovatele. Všechny důležité informace pro vyřízení objednávky musí být popsané v detaile objednávky a zprostředkovatel bude na ně brát ohled při zpracování. Tímto okamžikem je smlouva uzavřena.

2.3. Zájemce je také povinen číst veškeré informace z detailu své objednávky na webu poskytovatele, kde mu budou poskytovány veškeré informace ohledně vyřizování objednávky a případně dostupnosti zboží.

2.4. Zájemce si je plně vědom toho, že zprostředkovatel není prodejce zboží, nákup pouze zprostředkovává a ze služeb zprostředkování si bere provizi. Doklady pro kupujícího budou složeny z originálního dokladu z PAYPAL (v angličtině) o samotném nákupu v daném obchodě a dokladu o zprostředkování nákupu zprostředkovatelem s vyčíslenou cenou přepravy z USA.

2.5. Vyřízení celé objednávky až po doručení zboží zájemci může trvat při službě asistovaných nákupech 12 - 30 pracovních dnů, při službě přeposlání zboží a přepravě lodí až 90 dnů a je nutné s tímto časem počítat. Při objednávkách nákupů a dražeb na aukčním portále Ebay může vyřízení zabrat až 45 dnů.

2.6. Vyřízení služby přepravy lodí - kontejnerem není garantována časem. Je závislá na několika faktorech jako jsou volné místa na lodi, volné přepravní kontejnery, exportní celní kontroly v US, importní celní kontroly v EU, volné místo na vlaku při přepravě z DE přístavu do ČR. Standartní doba přepravy je 4-6 týdnů od odeslání zboží z našeho USA skladu, může se však prodloužit na 6-10 týdnů. Celková doba dodání zboží při zvolené přepravě lodí / kontejnerem může být 90-120 dnů. Po dobu čekání na odeslání z USA si zprostředkovatel nebude účtovat žádné poplatky za skladování přepravovaného zboží /vozidla v USA skladu. O aktuálním stavu přepravy bude zprostředkovatel informovat na jeho stránkách USA-Balik.cz /info /odeslání kontejnerů. Všichni zájemci o přepravu lodí - kontejnerem musí mít zpracovanou objednávku přepravy dle popisu služby

2.7. Účinnost smlouvy a zmocnění poskytovatele je vázáno na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínkou je úhrada ceny zákazníkem. Smlouva a zmocnění proto nabývá účinnosti až úhradou ceny

2.8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastěným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet atd.) pro uskutečnění objednávky služby jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá.

2.9. Při uvedení neúplného znění dodací adresy nebudou reklamace brány na zřetel. Zákazník se zavazuje, že kontaktní údaje plně souhlasí s místem pro doručení. Balík ze skladu zprostředkovatele v USA bude odeslán na sklad v ČR, odtud dle domluvy a urazení ceny dopravy po ČR pak na adresu příjemce uvedenou v údajích klienta na webu USA-balik.cz.

2.10. Zájemce bere na vědomí, že u všech zásilek, které budou přeposílány přes adresu skladu zprostředkovatele v USA, se cena dopravy do ČR/SR doplní až po přijetí zásilky na sklad zprostředkovatele v USA a následném zvážení a změření této zásilky. Ve většině případů není cena dopravy spočítaná při prvním zpracování objednávky konečná a upřesní se až po fyzickém přijetí na sklad zprostředkovatele a následném zvážení a změření zásilky. Cena dopravy je pak určena dle této naměřené váhy, rozměrů stran a určena dle ceníku dopravy ze stránek zprostředkovatele  "https://www.usa-balik.cz/cenik-dopravy-z-usa.htm" a to v den naměření skutečných rozměrů a váhy zásilky.

2.11. Ceník dopravy může zprostředkovatel upravit dle momentální situace na trhu s palivem, nebo při navýšení cen přepravcem /rejdařem za samotnou přepravu. O navýšení ceny dopravy informuje zprostředkovatel zájemce v části aktuality. 

2.12. Ceny přepravy se počítají jak ze skutečné hmotnosti balíku tak i z rozměrů zabaleného balíku (valumetriky). Která hmotnost je vyšší, tu budeme účtovat (výška x šíře x délka /5000 = rozměrová váha = valumetrika), zaokrouhlují se na celé čísla, myšleno v cm a Kč

2.13. Při odeslání zboží ze skladu zprostředkovatele v USA (adresa na webu v kontaktech) bude cenou služby přeposlání zásilky cena, složená se "zisku zprostředkovatele" a "ceny dopravy" dle naměřené váhy zásilky a ceníku dopravy, uvedeného na stránkach zprostředkovatele. Při přepravě lodí kontejnerem může být účtována dodatečná částka za dopravu z ČR skladu (Koberovy 128) na adresu zájemce, případně poplatků za celní jistinu a celní řízení, jestli bylo provedeno.

2.14. Zásilky, kde si kupující kupují zboží samostatně a které přicházejí na náš USA sklad, nejsou automaticky otevírány a taky není nijak kontrolován jejich obsah. V případě, že kupující potřebuje zásilku fyzicky zkontrolovat, nebo pořídit fotografie obsahu balíku, je nutné o to požádat zprostředkovatele emailem, nebo v poznámce objednávky. Při kumulované zásilce se zboží vyndá z org. obalu a vloží do větší krabice společně s dalším zbožím aby se ušetřilo místo a náklady na dopravu. Pro odeslání jiným způsobem je nutné se na konkrétních požadavcích předem domluvit ze zprostředkovatelem. Při samostatné zásilce se zboží nevybaluje a posílá v org. balení, ve kterém bylo přijato na sklad zprostředkovatele v USA.

! Před odesláním balíku z US skladu budou všichni zájemci upozorněny na vyplnění "invoice" dokladu pro celní úřad v CZ /SK, kde je nutné vypsat co je to za zboží a hodnotu zboží. Za správnost údajů zodpovídá zájemce (kupující) a společnost USA-Balik.cz nebere žádnou zodpovědnost za neúplné, nebo špatně vypsané údaje

2.15. Zásilky nejsou automaticky pojištěné. V případě, že máte zboží křehké, ze skla, složené z elektroniky, měřící přístroje, nebo cokoliv, co se může při přepravě poškodit, doporučujeme zásilku pojistit. Cena poipojištění je + 2% z pojistné částky. Max. hodnota zboží může být 2.500 USD, max. částka pojištění také 2500 USD.

2.16. Při nákupech na EBAY poskytovatel zprostředkovává nákupy pouze od prodejců z USA. V případě prodejců z jiných destinací mimo USA musí prodejce splňovat dvě podmínky a to:

 • Zasílat zboží přímo do ČR, SR

 • přijímat platby PAYPAL

Jestli prodejce nespňuje tyto podmínky, může provozovatel objednávku zájemci zrušit.

2.17. V případě přeposlání vozidla, které již vlastní zájemce (objednávatel přepravy) z našeho USA skladu do ČR musí zájemce (objednávatel přepravy) doložit všechny potřebné doklady pro exportní vyclení v USA a transport do ČR a to:

 • velký technický průkaz
 • doklad o exportním vyclení v ČR/SR
 • pojištění vozidla
 • případně jiné doklady z celnice v USA, které byli vystaveny při přejíždění do, nebo ze sousedního státu. Platí to hlavně při vlastních nákupech vozidla z Kanady, nebo Mexika

2.18. Je povinností zájemce (objednávatele) zjistit, které doklady budou vyžadovány při exportu z USA. Zprostředkovatel dodá k exportnímu vyclení v USA podklady poskytnuté zájemcem (objednávatelem přepravy). V případě, že bude celní správa v USA vyžadovat dodání dalších doplňujících informací, nebo dodání jiných dokladů, zájemce (objednávatel přepravy) je povinný je v co nejkratším čase zaslat na e-mail zprostředkovatele (zakaznik@usa-balik.cz). Jestli nákup vozidla nezajišťoval zprostředkovatel, odpadá mu tímto povinnost doložení vývozních dokumentů pro celní úřad. 

Zprostředkovatel v těchto případech neručí za dodržení domluvených termínů dodání vozidla zájemci v ČR / SR.

2.19. V případě zajišťování svozu vozidla od prodejce v USA na sklad zprostředkovatele v Georgii, se určuje cena přepravy nejdříve pouze předběžně (z východního pobřeží US cca 500 USD, ze západního pobřeží cca 1000 USD). Přesná cena přepravy se vždy doplní do OBJ až po dovezení vozidla přepravcem, který vyúčtuje zprostředkovateli přesnou cenu za tento svoz. Žádné jiné ceny nejsou brány na zretel, vždy je platná cena dopravy po USA až po vyčíslení ceny od přepravce a zapsaná v detaile samotné objednávky

3. Ceník, způsob platby a objednání zboží u prodávajícího

3.1 Cenou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny zboží, ceny přepravy a odměny za službu poskytovatele. Cenu tak tvoří kupní cena zboží (včetně nákladů na dodání) a odměna poskytovatele za jeho služby.

3.2 Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet poskytovatele předem. Cena se považuje za uhrazenou připsáním částky na účet poskytovatele. Úhradou ceny se objednávka služby stává závaznou.

3.3 Objednáním služby zákazník souhlasí s tím, aby poskytovatel s plněním služby započal ihned poté, co se objednávka služby stane závaznou. Zboží bude u prodávajícího objednáno nejpozději do max. 3 dnů po úhradě ceny.

3.4 Okamžikem objednání zákazníkem určeného zboží u prodávajícího a odesláním částky představující kupní cenu tohoto zboží na účet prodávajícího, je poskytovatelův závazek splněn a poskytovateli vzniká nárok na odměnu.

3.5 Ceník

 • 5 USD - Dražení v aukci na Ebay (platí se i v případě nevydražení zboží)

 • 6% minimálně 4 USD (změna o 21.11.2013 viď článek AKTUALITY) - Uhrazení Vaší aukce na Ebay prostřednictvím našeho PayPal účtu

 • 10 USD - Přeposlání jedné zásilky z USA do ČR /SR

 • 15 USD - Přeposlání kumulované zásilky z USA do ČR /SR

Všechny ceny jsou přepočteny na koruny české (nebo EURO) dle aktuálního denního kurzu Komerční banky a.s. uvedeného na stránkách www.USA-balik

4. Dodání zboží, celní dluh a platba cla a DPH

4.1 Poskytovatel zboží nedodává.

4.2 Zboží dodává prodávající. Předpokládaná doba dodání je 3-40 pracovních dnů od objednání zboží u prodávajícího pro zásilky odeslány poštou, nebo přepravní službou, ne lodní přepravou. Po odeslání zboží od prodávajícího může být zákazník informován (na vlastní žádost) že bylo jeho zboží odesláno a to prostřednictvím elektronické pošty.

4.3 Při odeslání zboží ze skladu zprostředkovatele v USA (adresa na webu v kontaktech) bude cenou služby přeposlání zásilky cena, složená se "zisku zprostředkovatele" a ceny dopravy dle naměřené váhy zásilky a ceníku přepravce, uvedeného na stránkach zprostředkovatele. V tomto případě se podmínky přepravy, obchodní podmínky a reklamační řád řídí podmínky zvoleného přepravce DHL, nebo fedex.

Obchdní podmínky DHL: 
https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/cz/dhl-freight/documents/pdf/cz-general-conditions-for-transport-ecd-2021.pdf

Obchodní podmínky FEDEX:
https://www.fedex.com/cs-cz/conditions-of-carriage.html

4.4. Clo a DPH
Služba zprostředkovatele končí odesláním, uhrazením zboží prodejci (v tomto případě prodejce odesílá zboží přímo na adresu odběratele zvoleným přepravcem), nebo v případě přeposlání zboží přes zprostředkovatelův sklad v Georgii / USA odesláním zkompletované zásilky na Vámi určenou adresu v ČR /SR. Celní řízení si vyřizuje přímo odběratel, případně přepravní společnost, která Vám zásilku přepravuje a která může chtít za své služby další poplatky. Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za případné vyměření cla a DPH, které bude vyměřeno celním úřadem a příjemce vyměřené clo a DPH hradí samostatně. Tato částka není součástí objednávky na serveru www.USA-balik.

4.5 V případě pozastavení zásilky celnicí, obdrží zákazník doporučený dopis s požadavkem doložení nákupního dokladu z PayPal. Zákazník v tomto případě zašle elektronickou poštou zprostředkovateli číslo objednávky pod kterým je transakce vedena. Zprostředkovatel tento požadovaný doklad zašle odběrateli on pak celnímu úřadu. Zásilka bude následně propuštěna a odevzdána poště k dalšímu doručení zákazníkovi.

5. Převzetí zboží

5.1 Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně dodáno.

5.2 Příjemce potvrzuje převzetím při přebírání zásilky od přepravce dodání celkového počtu a neporušitelnost zásilky. Případné výhrady, nebo porušitelnost obalu, případně poškození, nebo rozbití zboží poznamená do přepravního listu, případně si vyžádá zápis o škodě podepsaný kurýrem. O oprávněnosti reklamace rozhoduje fyzický stav zásilky v okamžiku předání příjemci. Pokud doručí přepravce zásilku neporušenou, má se za to, že ke škodě nemohlo dojít během přepravy a přepravce se zprostí odpovědnosti

5.3 V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen informovat poskytovatele nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné u prodávajícího uznat.

6. Rizika související s poskytovanou službou

6.1 Vzhledem k tomu, že poskytovatel zboží neprodává, není možné nároky z odpovědnosti za vady výrobku uplatňovat u poskytovatele. Tyto nároky je možné uplatnit přímo u prodávajícího.

6.2 Poskytovatel nezaručuje, že prodávající k dodávanému zboží přiloží návod v českém jazyce. Po vzájemné dohodě, může poskytovatel návod poskytnout.

6.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou vadou zboží nebo nesprávnou manipulací se zbožím.

6.4 Přeprava kontejnerem může zabrat standartně 90-120 dnů, není garantována přesnou dobou odeslání ani dodání v ČR a poskytovatel /odesílatel neručí za doručení v standartní době. V případech, kdy kontejner musí projít dalším celním odbavením v US, nebo EU, případně se čeká delší dobu na vesel (nalodění), nebo se odeslání zpožďuje z jiných námi neovlivnitelných situací, může doba odeslání, nebo dodání prodloužit o několik týdnů i měsíců. Přeprava kontejnerem je vhodná pro zásilky, které nejsou vázány dobou dodání. Není vhodná pro zásilky náchylné k poškození a rozbití, pro zásilky ze skla, šperků, elektronické přístroje a pod.

6.5 Poskytovatel (zprostředkovatel služby) nenese žádnou zodpovědnost za technický stav dováženého vozidla v případě, že není i prodejcem. Kupující bere na vlastní zodpovědnot skutečnost, že ví o technickém a kosmetickém stavu žádaného vozidla a ví, co kupuje. Poskytovatel pouze provede žádanou služby dle domluvy v detaile objednávky.

7. Reklamace

7.1 U poskytovatele lze v souladu s ustanoveními § 499 až 510 občanského zákoníku reklamovat pouze vady služeb, které poskytovatel poskytuje. Reklamaci služeb poskytovaných poskytovatelem lze kdykoli uplatnit na adrese poskytovatele do 12 měsíců od provedené služby.

7.2 Reklamaci nedodání zboží přímo od prodejce na adresu kupujícího je možné vyřídit jen při podání reklamace do 45 kalendárních dnů od uhrazení zboží, protože EBAY a PAYPAL po 45 dnech považuje transakci za ukončenou a zboží zdárně kupujícímu doručené přepravní společností. Zboží v případě reklamce je nutné po celou dobu reklamačního řízení nepoužívat a ponechat jej v originálním balení.

7.3 Zprostředkovatel nezodpovídá za kvalitu zakoupeného zboží, za nedodržení doby dodání od prodejce k zájemci, ani za prodlevu ve vyřizování objednávky

7.4 Zprostředkovatel nezodpovídá za nízkou kvalitu zboží, poškození, nefunkčnost, nebo za nedodání objednaného počtu kusů, nedodání objednané barvy, nebo dodání jiné velikosti.

7.5 Poskytovatel může vyjít zákazníkovi vstříc a zastoupit ho, při řešení reklamace s prodávajícím. Po předchozí domluvě může prodejce náklady spojené s reklamací vadného zboží uhradit na své náklady, jinak je hradí kupující.

7.6 Veškerá komunikace v angličtině mezi zákazníkem a prodávajícím bude ze strany poskytovatele zajištěna.

7.7 Právo zákazníka při reklamaci
Právem zákazníka je reklamovat pouze zboží zakoupené přes zprostředkovatele na jejich online serveru www.USA-balik. Zprostředkovatel se v těchto případech pokusí spojit s prodejcem zboží, neručí však za jeho nekomunikativnost, ani za prodlevy v navázání kontaktu s prodejcem. Při vrácení zboží zpátky prodejci nese veškeré náklady na dopravu kupující, jestli nenavrhne jiné řešení přímo prodejce. O kladném nebo záporném vyřízení reklamace informuje odběratele formou elektronické pošty (e-mailem).

Odběratel bere na vědomí, že je povinen reklamovat zboží u prodejce ve lhůtě stanovené v příslušném právním předpisu státu, odkud je zboží zakoupeno - v případě nákupu z USA / Velké Británie / Číny / Hongkongu je to 45 dnů od zakoupení /uhrazení zboží.

7.8 Reklamace v době přepravy
Reklamaci ztráty zásilky, ztráty zboží ze zásilky, nebo poškození zásilky během přepravy podává zákazník na e-mailové adrese zakaznik@usa-balik.cz a to do 2 dnů od přijetí zásilky kurýrem. Výši případné kompenzace určuje pouze přepravce, zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za přepravu a případnou ztrátu nebo poškození zásilky při samotné přepravě. V případě, že přepravce vyplatí částku za reklamaci na účet zprostředkovatele, bude tato částka převedena na účet objednávatele do 10 dnů.

7.9 Zboží se nedá reklamovat a případně vrátit prodejci, nebo vyměnit v situacích, kdy si kupující špatně přečte popis aukce, nebo informace o prodávaném zboží a po přijetí zboží žádá jeho vrácení, nebo výměnu. Jestli je zboží zakoupeno zájemcem přímo z jeho Ebay účtu a zprostředkovatel zabezpečuje pouze službu uhrazení vydraženého zboží, nenese zprostředkovatel žádnou zodpovědnost za kvalitu a služba bude provedena pouze uhrazením tohoto zboží z účtu zájemce. Veškerou komunikaci s prodejcem a sledování stavu vyřízení nákupu u prodejce si je povinní zabezpečit zájemce v jeho Ebay účtu.

7.10 Zboží zasílané lodí / kontejnerem, není možno pojistit a zprostředkovatel tuto možnost nenabízí. V některých případech přepravy vozidla, motorky, většího stroje, zařízení, nebo velkého automobilového dílu, které je náchylné k poškození, nebo rozbití, je možné po domluvě zařídt připojištění. O připojištění musí požádat zákazník písemní formou, nebo přímo v poznámce objednávky. 
V případech, že zboží kupuje zájemce a zprostředkovatel pouze toto zboží přeposílá, není možné reklamovat  poškození, ani ztrátu balíku zaílaného kontejnerem. Při této kontejnerové dopravě je potřeba mít zboží pečlivě zabalené tak, aby nedošlo při transportu v kontejneru k poškození. Zprostředkoval nezodpovídá za nesprávné, nebo neadekvátní zabalení.

7.11 Reklamační lhůta
Lhůta, do které je možno zboží reklamovat, se řídí reklamačním řádem v daném státu, odkud prodejce pochází. V drtivé většině případů je to 30 - 45 dnů od uhrazení zboží.

8. Záruka na zboží

8.1 Prodejcem zboží jsou zahraniční firmy mimo ČR a SR. Záruka na veškeré zboží se řídí dle země původu odkud je zboží zákazníkovi odesíláno a je 12 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

8.2 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

9. Zánik smlouvy

9.1 Pro zánik smlouvy přiměřené platí ustanovení § 33b obč. zákoníku o zániku plné moci.

9.2 Výpověď plné moci ze strany zákazníka se nikterak nedotýká činnosti poskytovatele uskutečněné na základě plné moci do doby, než se poskytovatel o výpovědi dozvěděl.

10. Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy a vrácení zboží

10.1 Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 obč. zákoníku, je oprávněn odstoupit od příkazní smlouvy s poskytovatelem bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy. A to po domluvě s poskytovatelem vrácením zboží na adresu poskytovatele.

11. Vrácení přeplatků

11.1 Všichni kupující mají nárok na vrácení přeplatků z jejich nákupů. O vrácení požádejte e-mailem na zakaznik@USA-balik.cz. V případě, že si chce objednávatel přeplatky evidované v jeho účtu na serveru zprostředkovatele a použít je v případě dalších nových objednávek, budou tyto evidovány do doby, kdy objednávatel nepožádá o jejich navrácení.

12. Fakturační a doručovací adresa musí být stejná

12.1 Fakturační a doručovací adresa musí být stejná
Z důvodu, že se některý kupující snažili platit za naše služby kradnutými kreditními karty, kde byli rozdílné údaje od vydavatelské karty klienta a doručovací adrese kupujícího, je možné objednat přepravu z USA pouze na adresu doručovací vyplněnou na našich stránkach. Naše doklady za provedení našich služeb budou vystaveny pouze na tuto doručovací adresu z výše uvedených důvodu.

13. Co nelze přepravit

Tento seznam zahrnuje předměty, které jsou zakázány přepravovat zákonem, nařízením nebo omezením ze strany federální, státní nebo místní vlády země, z které nebo přes kterou mohou být přepravovány (nemůžeme je teda  přepravovat).

 • Kompletní střelné zbraně, střelivo, výbušniny a výbušná zařízení včetně inertních výbušnin a zkušebních kusů, vzduchové zbraně, starožitné zbraně, repliky a imitace střelných zbraní
 • Zbraně jako takové, imitace všech druhů zbraní, všechny součásti zbraní, díly na zbraně, imitace dílů na zbraně
 • Vzduchovky, tasery, imitace nebo repliky zbraní, části zbraní a repliky munice (včetně střelných zbraní, spouštěcích mechanismů, šroubů atd., které jsou vyráběny pouze za účelem vytvoření funkční střelné zbraně
 • Vojenské zboží, nic, co má znak americké hvězdy, napodobněniny vojenského zboží, vojenské oblečení, vojenské sekery, nože, vojenské košile a pod.
 • Lidské ostatky a popel v jakékoliv formě
 • Lovecké trofeje, části zvířat jako slonovina a žraločí ploutve, ostatky nebo popel zvířat, vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny ke konzumaci, jsou pro přepravu zakázány úmluvou CITES a místními zákony
 • Nelegální zboží jako padělky a drogy
 • Živá zvířata (včetně savců, plazů, ryb, bezobratlých, obojživelníků, ptáků, hmyzu, larev a kukel)
 • Volně balené lithium metal baterie podle IATA PI968 section II
 • Volně ložené drahokamy a polodrahokamy (opracované nebo neopracované, leštěné nebo neleštěné)
 • Starožitnosti a umělecká díla, u kterých hodnota zásilky přesahuje 500,000 EUR
 • Kolky a daňové nálepky, u kterých hodnota zásilky přesahuje 500,000 EUR
 • Konopí pro medicínské účely v tabletách nebo v kapalné formě od důvěryhodných výrobců s příslušnými licencemi a tam, kde je legální, může být přepravováno, pokud je schválen obchodní záměr. Hodnota zásilky nesmí překročit 10,000 EUR
 • Cigarety, doutníky, tabákové výrobky a elektronické cigarety s vyšší hodnotou zásilky než 500,000 EUR
 • Přeprava pamětních mincí a medailí s individuální hodnotou nebo hodnotou zásilky vyšší než 2,000 EUR je omezena
 • Nebezpečné nebo rizikové zboží včetně parfémů, vody po holení, aerosolů, hořlavých látek, suchého ledu, biologických substancí, nebezpečného zboží podle klasifikace OSN a jakéhokoliv podobného zboží v předpisech Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), Dohodě o nebezpečných látkách přepravovaných po silnici (ADR) nebo v předpisech o mezinárodní námořní přepravě nebezpečných látek (IMDG). Vztahuje se na všechny zásilky přesahující hodnotu 500,000 EUR
 • Hotovost (zákonné platidlo – bankovky a mince). Finanční a peněžní komodity – zahrnují mimo jiné aktivované SIM karty pro mobilní telefony, bianco nebo aktivní kreditní nebo debetní karty, bianco šeky, vstupenky,losy, poštovní nebo peněžní poukázky, předplacené telefonní karty, cestovní šeky, vouchery, kupóny, nepoužité známky apod
 • Kožešiny, Šperky a hodinky s individuální hodnotou vyšší než 5,000 EUR. Hodnota celé zásilky nesmí překročit 100,000 EUR

14. Doba skladování zboží v skladě v USA

14.1 Doba skladování zboží v skladě v USA
Skladování zboží v skladě zprostředkovatele v USA po čas nákupů objednávatele je zdarma. Na každé zboží přicházející do skladu zprostředkovatele je nutné mít aktivní objednávku na serveru www.USA-balik. Zboží bez objednávky bude skladováno v skladu zprostředkovatele dále 12 měsíců a po této době se toto nezařazené zboží likviduje. Zboží, které si objednávatel nevyzvedne ze skladu zprostředkovatele bude po 12 měsících skladování u nás zlikvidováno.

14.2 Poplatek za skladování v ČR skladě dle domluvy

Dle §656 občanského zákoníku je kupující/ plátce si zboží převzít do 6 měsíců

- Podle § 2159 odst. 1 občanského zákoníku má kupující povinnost převzít dodanou, nebo zakoupenou věc zprostředkovatelem při dodání do jednoho měsíce. Pokud si to nevyzvedne do 6ti měsíců může zprostředkovatel služby, nebo prodeje zboží prodat, nebo zlikvidovat, případně žádat úplatu za uskladnění účtovat si skladné a náklady s tím spojené. Zprostředkovatel musí informovat kupujícího o této skutečnosti písemnou formou (dopisem, nebo e-mailem).

Podle Obecního ustanovení Hlavy III občanského zákoníku (Závazky z deliktů) § 2913 je strana, která se dopustila porušení smlouvy (v rozporu s obchodními podmínkami a nepřevzala si zboží), povinna uhradit druhé straně škodu vzniklou takovým porušením. Škoda nepřevzetím zboží vzniká zprostředkovateli nutným skladováním zboží. Částka úplaty za takto skladované zboží bude 50 Kč /den bez DPH

15. Kurz USD, EURO a CZK

15.1. Protože máme v České republice účet v Komerční bance. Všechny platby, převody a transakce  provádíme pouze z této naší banky, která má svůj kurz CZK /USD. Kurz je automaticky stahován přímo z jejich webu na náš web, aktualizován 2x denně a je zobrazen na našich stránkach v dolní části našeho webu.

Při převodech v EURO se řídíme kurzem naší banky na Slovensku a to v Slovenské spořitelni

16. Ochrana osobních údajů

16.1 Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také případně fakturační údaje, poskytnuté poskytovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v souladu s předpisy České republiky.

16.2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

16.3. Zákazník souhlasí se shromažďováním, zpracováním a použitím svých údajů provozovatelem e-shopu vatele je zdarma. Na každé zboží přicházející do skladu zprostředkovatele je nutné mít aktivní objednávku na serveru www.USA-balik teď a v budoucnosti, v souladu s českým právem, obzvláště se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších úprav. E-shop vatele je zdarma. Na každé zboží přicházející do skladu zprostředkovatele je nutné mít aktivní objednávku na serveru www.USA-balik tímto informuje uživatele, že mají právo žádat o nahlédnutí, opravu a odstranění svých údajů. 

17. Informace se zacházením s osobními údaji uživatelů

STAJA s.r.o., Koberovy 128, Železný Brod 46822, Čeká republika, IČO 27276571, DIČ CZ27276571 (dále jen správce), zpracovává osobní údaje svých zákazníků (uživatelů), který mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese zakaznik@USA-balik.cz.

Správce bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje uživatelů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) uváděné při registraci na webových stráncích správce a to www.USA-Balik.cz po dobu nezbytně nutnou s ohledem na zákonné předpisy níže popsané

Správce zpracovává osobní údaje uživatel údajů pro účely:

 • plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);
 • dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady)
 • určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a
 • zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

 • osobní údaje budou zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu), po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce
 • osobní údaje budou zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby na prováděné služby správce podle smlouvy, nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu před skončením takového řízení
 • k účelu zasílání obchodních sdělení budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

Všechny tyto údaje jsou získávány přímo od každého zákazníka vyplněním registračního formuláře na webových stránkách správce a uživatel tímto dává souhlas k jejich zpracování. Účelem sběru těchto informací je vznik smluvního vztahu mezi uživatelem a správcem, který má ve své činnosti této služby prováděné pro uživatele a to: zprostředkování nákupu v USA obchodech a na Ebay, přeposílání zásilky z USA, dovozu motorových vozidel z USA, provádění platby za uživatele obchodníkům v USA, odesláním zásilky z ČR příjemcům ve světe. Veškeré os. údaje jsou zajištěny technickými a organizačními prostředky chránící je před zneužitím nebo ztrátou.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má uživatel právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti STAJA s.r.o., Koberovy 128, Železný Brod 46822, Česká republika, nebo e-mailem na zakaznik@usa-balik.cz

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 30.1.2007.
Poslední úpravavšeobecných podmínek proběhla 09.11.2023 (bod 2.14 vyjasnění kumulace zásilek)
Úprava všeobecných podmínek proběhla 02.05.2022 (Doby dodání lodní přepravy dle aktuální situace 2.4.2)

Úprava všeobecných podmínek proběhla 20.02.2019 (Informace se zacházením s osobními údaji uživatelů)